Szczytniki ul. Szczęśliwa - zrealizowana inwestycja